FTA - Seyrek Faz Pnomatik Taşıma

Seyrek Faz Pnomatik Taşıma

SEYREK FAZ pnomatik taşımayı anlamak için öncelikle Pnomatik Taşımanın ne olduğunu bilmek gerekir. Pnömatik taşımanın çalışma ilkesi, hareketin hızlı bir hava akımı tarafından yüke iletilmesidir.  Diğer bir tanımlama ile serbest akışlı pudra ya da küçük parçalı malzemelere havalandırma yoluyla akıcılık kazandırmaktır. Pnömatik taşıma, endüstrinin bir çok dalında kullanılırlar. Malzemelerin silolardan kontrollü olarak alınarak yine başka silolara kontrollü olarak gönderilmesinde kullanılırlar.  Kuru ve serbest akışlı ve mikronize tanecik durumundaki malzemeler, pnömatik sistem ile başarı ile taşınırlar. Bunların en önemlileri: çimento, kömür tozu, kül, talaş, kalsit, dolomit, tahıl, alümina, kül, pamuk ve döküm kumu gibi toz ve küçük taneler halindeki yığın mallardır.

Basınçlı hava akımıyla malzeme taşıyan pnömatik transport sistemlerinin başlıca üstünlükleri ürünlerin sızdırmaz borularla taşındığından dolayı kayıpların olmamasıdır. Özellikle tozlu malzemeler için bu koşul önemlidir. Ürün taşıma borusunun istenilen doğrultuda yönlendirilmesi mümkün olduğu için yer ekonomisi sağlanır.

SEYREK FAZ PNOMATİK TAŞIMA Yoğunluğu düşük plastik ve hububat ile benzeri granül toz halindeki malzemelerin taşınmasında kullanılırlar. Pozitif ve negatif basınçlı olarak iki farklı şekilde kullanılırlar. Yoğunluğu çok hafif malzemelerde genellikle negatif basınç kullanılır. Yoğunluğu ağır olanlarda ise pozitif yada negatif basınç kullanılır. Bu taşıma sisteminde besleme noktasında bir ürün besleme tankı, altta ürün dozajlayıcı vana ve alt kısımda ise malzemenin akışını ayarlamak için jet venturi bulunur. Taşıma noktasında ise genellikle stoklama silosu, siloya boşaltılan üründen havanın ayrılması için bir jet filtre, sio basınç emniyeti için ventil sistemi, seviye belirleme için gerekli sensörler ve nakil hat borularından oluşur. Taşıma havası olarak Pozitif basınçlı (max. 1 bar)  yada negatif basınçlı olarak -500mbar Blower üniteleri  kullanılır. Çimento, Kireç, Soda, Kömür, Kül, hububat, gıda ve talaş vb.. malzemeler 60t/h kapasiteye kadar birkaç yüz metre mesafeye emniyetle taşınırlar.

Malzemeler ince, kaba yada serbest akışlı olsun, ister kuru, ister nemli, pul pul veya pelet haline getirilmiş olsun yüzlerce farklı malzeme Pnomatik taşıma sistemleri ile garantili ve güvenli bir şekilde taşınmaktadır.  Ürünün kimyasal ve fizyolojik yapısına göre en uygun Pnomatik taşıma metodu seçilerek istenilen noktaya taşınır. Ürün cinsi, taşıma kapasitesi ve tanecik boyutlarına göre basınçlı hava ihtiyaçlarıda hesaplanarak en uygun hava tüketimine göre sistem seçimi tamamlanır.

SEYREK FAZ (POZİTİF BASINÇ) TAŞIMA 

SEYREK FAZ (NEGATİF BASINÇ) TAŞIMA 

 

SEYREK FAZ  TAŞIMANIN FAYDALARI
Pnomatik Taşıma Sisteminin Belli Başlı Faydaları aşağıda listelenmiştir.

• İletilen malzemede kaybın olmaması,
• Malzemenin Homojen Halde sevkedilmesi
• Çok az bir yer kaplaması,
• Dışa tamamen kapalı bir sistem olması,
• Çeşitli yerlere yerleştirebilme imkanı,
• Boruların istenildiği şekilde yerleştirilebilmesi,
• Hareketli parçaların azdır ve çok az bir personele gereksinim duyulur.

SEYREK FAZ
Gaz hacimi yüksek / Ürün hacimi düşük
Hava akışında ürün süspansiyon halinde
Basınç yada Vakum
-0.5 Bar - 1.0 Bar

AVANTAJLARI
Düşük basınçta taşıma
Düşük işletme maliyeti
Esnek ve çok yönlü kullanım