FTA - Toz Tutucu Venturi Scrubber

Toz Tutucu Venturi Scrubber

TOZ TUTUCU VENTURİ SCRUBBER :
Venturi Scrubber üniteleri İşletmelerde oluşan yağ buharı yada nem içeren mikron ve mikronaltı toz partikül içeren gazları tutmak için Kuru tip sistemlere göre en avantajlı ve en ideal sistemlerdir. Ayrıca kimyasal bileşim içeren ve su ile çözümlenebilen diğer bileşikleri de havadan ayrıştırarak tutulmasını sağlar. Islak tip yıkayıcıların en verimlisidir. Yatırım ve işletme maliyeti en düşük sistemlerden biridir. Enerji tüketimi olarak kuru tip sistemlere göre çok daha avantajlı ve tasarrufludur. Kullanılacağı Prosese göre Karbon Çelik, Paslanmaz veya CTP/PP gibi malzemelerden imal edilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ :
Ünitede toz partikülleri tutmadaki en etkili kısım venturi kulesidir. Venturi kulesinden giriş yapan kirli gaz yüksek hıza ulaşır ve kademeli olarak yoğun su spreylemesi ile kirli gaz yıkanır. Buradan yıkanarak geçen kirli gaz kütlesi sıvı ile temasa geçince içerisindeki tüm partikül ve zararlı maddelerden burada tutulur. Bu yıkamanın etkili ve verimli olabilmesi için ayarlanabilir bir özel venturi klapesi konulur. En ideal tutuculuk için buradan ayar yapılarak ideal tutuculuk sağlanır. Burada tutulan zararlı maddeler yüksek hızla kule içerisindeki havuza dökülür. Zararlı maddelerinden ayrılan ve yüksek hıza ulaşan ıslak yapıdaki gaz scrubber kulesi içerisinde teğetsel şekilde yukarıya doğru hızla yol alır. kule içerisinde yükseldikçe tüm sıvılarından ayrılır. Kule üzerinden .sadece nemli bir hava çıkışı olur. Yüksek sıcaklıklarda gazında soğuması sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ  :
Scrubber ünitelerinin teknik özellikleri kullanıldıkları tesise ve prosese göre değişiklik göstermekte olup genellikle; 

♦ 1.000m3/h kapasite ile 500.000m3/h arası kapasite aralığında (Paralel sistemler ile 2.000.000m3/h'e kadar.)
♦ 1-2 mikrona kadar toz konsantrasyonlarında
♦ -10C°den +300C°'ye kadar sıcaklık aralığında
♦ Asidik ve bazik kimyasal gazlar içeren toz emisyonlarında
♦ Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı toz konsantrasyonlarında kullanılabilirler. 

 

GENEL ÖZELLİKLERİ :
Filtre ünitesinin gövde ve aksesuarları tesis ihtiyacına göre farklı dizayn edilebilir ve genellikle;

♦ Kaynaklı yada cıvata konstrüksiyonlu
♦ Karbon çelik, paslanmaz çelik veya plastik gövdeli
♦ Otomatik yada manuel Toz deşarjı
♦ Prosese özel gövde dizaynı
♦ ATEX uygunluğu

STANDART ÖZELLİKLER :
· Karbon veya Paslanmaz çelik gövde
· Toz Giriş ve Temiz Gaz Çıkış Flanşları
· Yüzey İşlem Epoxy Boya

 

OPSİYONEL ÖZELLİKLER :
· Yanıcı-Parlayıcı toza özel dizayn
· Gövde Kumlama veya Kaplama
· Gaz Akışı ölçme Sistemi
· Baca Çıkış Toz Görüntüleme Sistemi   

GENEL UYGULAMALAR :
♦ Alüminyum Tozu
♦ Alüminyum Klorür
♦ Amonyum sülfat
♦ Asbest
♦ Kalsiyum oksit
♦ Karbon siyahı
♦ Çimento
♦ Seramik
♦ Kireç taşı
♦ Süt tozu
♦ Testere Tozu
♦ Silisyum Karbür
♦ Soda külü

AVANTAJLARI :
• Yüksek sıcaklık ve nemli gazları işleme yeteneği
• Baca gazının soğumasını sağlar.
• Gazları ve toz partikülleri aynı anda temizleme özelliği
• Aşındırıcı ve korozif gazlara karşı etkili çözüm
• Mikron ve mikron altı tozlar için ideal temizlik
• Düşük basınç kaybı ve %99'a varan stabil verimlilik
• Bakım ve onarım kolaylığı