FTA - Aktif Karbon Filtreler

Aktif Karbon Filtreler

AKTİF KARBON FİLTRELER :
Endüstriyel Tesis ve Muhtelif İşletmelerde Aktif Karbon Tutucular Uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve diğer gazların havadan arıtılmasında kullanılan önemli bir teknolojidir. Çoğu durumda Hava Kalitesi olarak En Sıkı yönetmeliklerdeki hava kalitesi sınırının bile altına inecek kadar etkilidirler. Aktif Karbon Teknolojisi basit, güvenilir ve uzun yıllar boyunca kanıtlanmıştır. Aktif Karbon tutucular birçok prosesde havada bulunan düşük ve orta konsantrasyonlu kirletici kimyevi madde ihtiva eden gazların atmosfere atılmadan önce arıtılarak organik veya inorganik kirlilikten  arındırılması amacı ile kullanılırlar. Bu kirletici kimyevi maddeleri emmek için Aktif Karbonların  şaşırtıcı bir yeteneği vardır. Genellikle sıklıkla koku kontrolü için kullanılırlar.

Aktif Karbonlarlar aynı zamanda örneğin, kostik emdirilerek, nemli hava akımlarında H2S ve merkaptanlar çok iyi tutuculuk elde edilebilir. Kullanılan Aktif Karbon Tutucular belirli zaman aralıkları  ile tutmuş olduğu kirleticilerden dolayı doygunluğa ulaşır ve yenilenerek kullanılırlar.

Bu sistemler 100.000m3/h emiş kapasitesine kadar  güvenle çalışabilirler. En yaygın uygulamalardan biri olarak kullanılan örneğin H2S kokulu gazında % 99.5'e kadar verimli çalışabilirler. Kullanıldığı prosese göre bir çok gaz bileşenini aynı anda tutabilirler.

KOKU BİRİMİ (OU) :
Bir metreküp havada disperse olarak koku hissine neden olan kokulu madde miktarıdır. Koku Konsantrasyonun Birimi (OU/m3) Kokulu madde miktarının, kokulu madde hacmine oranıdır.

Düşük ve Orta Konsantrasyonlu hava veya gazların arındırılmasında- Hidrokarbonların ve Organiklerin havadan arındırılmasında- Kokuların ve zehirli gazların giderilmesinde- Kaplama ve baskı (tifdruk) Endüstriler - Boyama Kabinlerinden solvent tutmada- Mutfaklarda havadan koku gidermede- Kimya, Petrokimya ve İlaç endüstrisi- Biogaz arıtılmasında- Madeni yağlar ve temizlik- Poli aromatik hidrokarbonlar (PAC), (Klorür) fenol- Halojenli maddenin adsorpsiyonu: I, Br, Cl, F, H en- Non-polar maddeler (su içinde çözünmeyen olan maddeler)