FTA - Siklon ve Multisiklon

Siklon ve Multisiklon

SİKLON VE MULTİSİKLON :
Endüstriyel tesislerde Hava içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılması ve toz toplama filtreleri öncesinde ön ayırıcı seperatör olarak filtreye gelen toz partikül yükü azaltma amaçlı kullanılırlar. Siklonlar büyük ve yüksek hacimli tozları yakalamak, geri kazanmak veya uzaklaştırmak için en mekanik olan en etkili çözümlerdendir. Tozları yakalamak ve için santrifüj kuvvet kullanırlar. Siklonlar 50 mikrona kadar olan iri toz partikülerin tamamını tutabilirken, 10 mikronun altındaki toz partikülleri tutmakta zorlanırlar. Bu kaçan tozları da torbalı filtrelerle tutmak gerekmektedir.

Genellikle içerisinde uçucu kül ve kurum bulunan duman gazları ile aşırı miktarda yoğun partikül ihtiva eden hava ve benzeri gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla kullanılırlar. Diğer yüksek verimli filtre sistemlerine göre tamamen mekanik olmalarından dolayı her tür toz yapısı ve yüksek sıcaklıklara uygun ve oldukça ekonomikdir. Hem standart hem de özel tasarımlı olarak her kapasite için siklonlar, ihtiyacınız olan karbon, paslanmaz veya herhangi bir alaşımlı çelikten yapılabilir.

 


MULTİSİKLON :
Endüstriyel tesislerde Duman gazları gibi toz yüklü atık gazların ve proses hava ve gazlarının içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılmasında kullanılmaktadırlar.Toz tutma verimleri Klasik Siklon Sistemlere oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür. Diğer Yüksek verimli Filtre Sistemlerine göre tamamen mekanik olmalarından dolayı her tür toz yapısı ve yüksek sıcaklıklara da uygun olduğundan oldukça Ekonomikdirler.

Multisiklonlar, Genellikle duman gazları gibi toz yüklü atık gazların dinamik olarak temizlenmesinde kullanılırlar. Toz tutma verimleri klasik dikey siklonlara oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür. Katı yakıtlı, özellikle kömür yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan duman gazları, yakıtın içerdiği kül oranına ve yanma verimine bağlı olarak oldukça kirlidir.  Uçucu kül ve kurumun çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla kullanılan bu siklonlarda, mekanik çoklu siklon tipinde olup iç kısmında çok sayıda küçük siklonlar bulunmaktadır.

Multisiklonlar, kare veya diktörtgen kesitli bir gövde içine yerleştirilmiş birden fazla sayıda küçük siklonlardan oluşurlar.  Her siklon grubu prensip olarak iç içe geçmiş iki borudan oluşur. Siklon girişinden yüksek hız ile iki boru arasından eksenel olarak siklona giren kirli gaza, iki boru arasındaki kanatçıklar yardımıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu gazdan yüksek olan partiküllerin merkezkaç kuvvet ile dış boru iç cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır.  Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller, dış boru iç cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Tozundan arındırılmış duman gazı, siklon merkezindeki iç çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.  Siklonlarda santrifüj etkisi ile çökertilen partiküller siklon altındaki bunkerde birikmekte, zaman zaman bunker altındaki kapak açılarak kolaylıkla dışarı alınmaktadır. Multisiklonların tutabilecekleri partikül büyüklükleri klasik siklonlardan çok daha küçük olduğu gibi toz tutma verimleri de daha yüksektir. Multisiklon tipinde kurum tutucunun kullanılması ile duman gazları içinde bulunan çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı partiküllerin büyük bir bölümü (%98 verimle) tutulmakta böylece işletme ve çevresi duman gazlarının zararlı etkilerinden korunmuş olmaktadır.

FAYDALARI :
Düşük maliyete sahip olması
Özel olarak dizayn edilmesi
Yüksek güvenilirlik sağlaması
Düşük Basınç kaybı olması
Aşınmaya dayanıklı malzeme seçimi ile uzun ömürlü olması
Maksimum performans ve maksimum verimlilik
 
TEKNİK ÖZELLİKLER :
Tekli veya çoklu kullanım
Standart veya özel tasarım
Yüksek sıcaklık dayanımı
Karbon, paslanmaz veya alaşımlı çelikten gövde yapısı
Aşınmaya dayanıklı yapı veya kaplama