FTA - Yoğun Faz Pnomatik Taşıma

Yoğun Faz Pnomatik Taşıma

YOĞUN FAZ pnomatik taşımayı anlamak için öncelikle Pnomatik Taşımanın ne olduğunu bilmek gerekir. Pnömatik taşımanın çalışma ilkesi, hareketin hızlı bir hava akımı tarafından yüke iletilmesidir.  Diğer bir tanımlama ile serbest akışlı pudra ya da küçük parçalı malzemelere havalandırma yoluyla akıcılık kazandırmaktır. Pnömatik taşıma, endüstrinin bir çok dalında kullanılırlar. Malzemelerin silolardan kontrollü olarak alınarak yine başka silolara kontrollü olarak gönderilmesinde kullanılırlar.  Kuru ve serbest akışlı ve mikronize tanecik durumundaki malzemeler, pnömatik sistem ile başarı ile taşınırlar. Bunların en önemlileri: çimento, kömür tozu, kül, talaş, kalsit, dolomit, tahıl, alümina, kül, pamuk ve döküm kumu gibi toz ve küçük taneler halindeki yığın mallardır.

Basınçlı hava akımıyla malzeme taşıyan pnömatik transport sistemlerinin başlıca üstünlükleri ürünlerin sızdırmaz borularla taşındığından dolayı kayıpların olmamasıdır. Özellikle tozlu malzemeler için bu koşul önemlidir. Ürün taşıma borusunun istenilen doğrultuda yönlendirilmesi mümkün olduğu için yer ekonomisi sağlanır.

YOĞUN FAZ TAŞIMA Endüstriyel tesislerde üretim hatlarında, Granül haldeki toz türevi ve mikronize boyutlardaki hammaddelerin, özellikle uzun ve yüksek mesafelere sevk edilmesi için, mekanik tip hammadde taşıma sistemlerinden vidalı konveyörler, konveyor bantlar ve elevatör gibi taşıma aletlerine alternatif olarak üretilen sistemlerdir. Bu üniteler yüksek basınçlı hava ile çalışırlar ve Granül hammaddeyi hava ile karıştırarak özellikle uzun mesafelere ve yüksek kapasiteli olarak sevk edilmesi için kullanılırlar.

Malzemeler ince, kaba yada serbest akışlı olsun, ister kuru, ister nemli, pul pul veya pelet haline getirilmiş olsun yüzlerce farklı malzeme Pnomatik taşıma sistemleri ile garantili ve güvenli bir şekilde taşınmaktadır.  Ürünün kimyasal ve fizyolojik yapısına göre en uygun Pnomatik taşıma metodu seçilerek istenilen noktaya taşınır. Ürün cinsi, taşıma kapasitesi ve tanecik boyutlarına göre basınçlı hava ihtiyaçlarıda hesaplanarak en uygun hava tüketimine göre sistem seçimi tamamlanır.

YOĞUN FAZ TAŞIMANIN FAYDALARI
Pnomatik Taşıma Sisteminin Belli Başlı Faydaları aşağıda listelenmiştir.

• İletilen malzemede kaybın olmaması,
• Malzemenin Homojen Halde sevkedilmesi
• Çok az bir yer kaplaması,
• Dışa tamamen kapalı bir sistem olması,
• Çeşitli yerlere yerleştirebilme imkanı,
• Boruların istenildiği şekilde yerleştirilebilmesi,
• Hareketli parçaların azdır ve çok az bir personele gereksinim duyulur.

YOĞUN FAZ
Gaz hacimi düşük /Ürün hacimi yüksek
Hareketli yatak akışı ve dolgulu akış
Yalnızca Basınç
+1 bar - 10 Bar
 
AVANTAJLARI
Yüksek taşıma kapasitesi
Uzun mesafeye iletim
Düşük hızda taşıma / Düşük aşınma