FTA - Torbalı Jet Filtre

Torbalı Jet Filtre

TORBALI JET FİLTRE :
Torbalı Jet filtreler endüstriyel tesislerde üretim hattında oluşan ve ortama yayılan toz partikülleri tutmak ve bu tozları havadan ayırarak istenilen noktaya iletmek yada depolamak amacıyla kullanılırlar. Genel olarak tüm emiş noktaları için merkezi tozsuzlaştırma olarak tercih edilirler. Hemen hemen bütün sektörlerde ve tüm proseslerde kullanılabilirler. Ortama yayılan tozların kuru ve nemli durumuna göre değişken yapıya sahiptirler. Diğer filtre sistemleri ile beraber son filtreleme yada ön filtreleme olarak kullanılabilirler. 

Çalışan personel için iç ortam hava kalitesini yükseltirler.  Aynı zamanda dış ortam hava kalitesinin de korunmasında yardımcı olurlar. Emilen tozların niteliğine, kimyasal yapısına ve yoğunluğuna göre emiş kapasiteleri ve kullanılacak filtre materyali üretici tarafından belirlenir. Genel boyutları işletme şartlarına göre özel olarak dizayn edilir.

Bazı proseslerde tozsuzlaştırma filtresi olarak kullanılırken bazı proseslerde ise ürünün hava ile transferi esnasında ürün ile havanın ayrılarak ürünün üretim hattına beslenmesinde de kullanılırlar. Bir nevi seperatör görevi üstlenirler. 

Bu filtreler çelik yapılı gövdelere sahiptir. Gövde içerisinde prosese uygun olarak seçilmiş filtre materyalleri, tutulan tozların istenilen yere aktarılması için gerekli döküş ekipmanları, basınçlı hava hava enjeksiyon sistemi ve elektronik timer kontrol sistemleri ile bir bütün olarak çalışır. Kuru tip tozsuzlaştırma sistemleri içerisinde en yüksek verime sahip sistemlerdir. Bu filtreler %99.9 verimliliğe sahiptir ve 2-3 mikron tane boyutuna kadar kullanılırlar.

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ  :
Filtre ünitelerinin teknik özellikleri kullanıldıkları tesise ve prosese göre değişiklik göstermekte olup genellikle; 

♦ 1.000m3/h kapasite ile 2.000.000m3/h arası kapasite aralığında
♦ 2-3 mikrona kadar toz konsantrasyonlarında
♦ +20C°den +260C°'ye kadar sıcaklık aralığında
♦ Asidik ve bazik kimyasal gazlar içeren toz emisyonlarında
♦ Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı toz konsantrasyonlarında kullanılabilirler. 

GENEL ÖZELLİKLERİ :
Filtre ünitesinin gövde ve aksesuarları tesis ihtiyacına göre farklı dizayn edilebilir ve genellikle;

♦ Kaynaklı yada cıvata konstrüksiyonlu
♦ Karbon çelik, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik veya plastik gövdeli 
♦ Hava giriş ve çıkışı standart veya özel flanşlı
♦ Otomatik yada manuel Toz deşarjı
♦ Prosese özel torba ve kafes yapısı
♦ Akıllı Elektronik Zamanlayıcı
♦ ATEX uygunluğu

STANDART ÖZELLİKLER :
· Karbon veya Paslanmaz çelik gövde
· Hava Enjekte Sistemi Komple
· Toz Giriş ve Temiz Gaz Çıkış Flanşları
· Filtre Üst Korkuluk - Merdiven
· Galvaniz Kaplı Kafes-Venturi
· Filtreleme Torbaları
· Min. 60° Toz döküş bunkeri
· Döküş bunkeri Bakım Kapakları
· Elektronik Timer Ünitesi
· Yüzey İşlem Epoxy Boya
 OPSİYONEL ÖZELLİKLER :
· Yanıcı-Parlayıcı toza özel dizayn
· Patlama Emniyet Kapakları
· Co2 Yangın Söndürme Sistemi
· Bunker Alt-Üst Seviye Ölçümü
· Çoklu Döküş Bunkeri
· Gövde Kumlama veya Kaplama
· Filtre gövdesi İzolasyon İşleri
· Gaz Isıtma veya Soğutma İşleri
· Gaz Akışı ölçme Sistemi
· Baca Çıkış Toz Görüntüleme Sistemi