SERAMİK

SERAMİK ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI
Seramik Fabrikalarındaki proseslerde hammadde üretimi, hammaddenin taşınması ve fırınlarda işlenmesi, hammaddenin reçetelere göre karıştırılması ve ürün hazırlanması esnasında kısmen yüksek sıcaklık içeren kısmende kimyasal içerik barındıran kirletici gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür proseslerde ortama yayılan tozlarının ve zararlı kirleticilerin tutulması ve ortamdan uzaklaştırılması için Filtrasyon sistemleri gerekli olmaktadır.

Prosesin durumuna göre ıslak yada kuru tip sistemler kullanılabilir. Ortama saçılan toz partiküller zararlı kimyasal içerikler oluşturabilir ve aynı zamanda yüksek sıcaklıkta olabilir. Bu zararlı kirleticilerin filtrasyonları ve tutulan tozların bertaraf edilmesi işlemleri prosese göre değişiklik gösterecektir. Endüstride kullanılan standart donanıma sahip toz toplama sistemleri bu uygulamalar için uygun olmayabilir ve farklı tip filtre materyalleri kullanılabilir. Bu noktada tesis ve çalışanlarının iç ortam hava kalitesini ve çalışma güvenliğini sağlamak en önemli husustur. Kullanılan yüksek verimli sistemlerimiz ile toz partiküller % 99.99’u hava akımından temizlenir. Temizlenmiş hava atmosfere yada seçilen yere yönlendirilir. 

Seramik işleme uygulamaları için alternatif seçenekler mevcut olup en uygun  çözümü belirlemenizde yardımcı olabiliriz.