MADEN

MADEN ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI :
Maden endüstrisinde çıkarılan madenlerin işlenmesi ve çıkarılması esnasında ortaya kirletici toz ve gazlar çıkmaktadır. Bu tür proseslerde ortamdaki tozların ve gazların tutulması ve ortamdan uzaklaştırılması için filtrasyon sistemleri gerekli olmaktadır. Prosesin durumuna göre ıslak yada kuru tip sistemler kullanılabilir. Ayrıca madenin çıkarılması, taşınması, elenmesi ve öğütülmesi gibi işlemlerde ortama saçılan toz partiküller oldukça zararlı kimyasal içerikler oluşturabilir. Bunların filtrasyonları ve tutulan kirletici gaz ve tozların bertaraf edilmesi işlemleri oldukça gerekli olmaktadır. Endüstride kullanılan standart donanıma sahip toz toplama sistemleri bu uygulamalar için birebir uygun olmamakla beraber farklı tip filtrasyon çözümleri ve materyalleri kullanılır. Bu uygulamalarda patlayıcı özellikte gazlarında olma olasılığına karşı buna göre önlem alınmaktadır. 

Maden endüstrisinde kullanılan filtrasyon sistemlerinde kirleticilerin patlama ve yanma riski bulunabileceği için bu risklere karşı tesisi ve personeli koruyucu tedbirler alınır. Ayrıca alevlenme risklerine karşı kimyasal söndürme tedbirleri içeren sistemlerde mevcuttur. Bu noktada tesis ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak en önemli husustur. Kullanılan yüksek verimli ve exproof sistemlerimiz ile toz ve gazlar % 99’a varan verimlilikle hava akımından temizlenir. Temizlenmiş hava atmosfere yada seçilen yere yönlendirilir. 

Maden işleme uygulamaları için alternatif seçenekler mevcut olup en uygun  çözümü belirlemenizde yardımcı olabiliriz.