ENERJİ

ENERJİ ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI :
Enerji üretimi için Genellikle Biyogaz, Doğalgaz, Fueloil veya fosil yakıtları gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin işlenmesi sırasında ortaya muhtelif kirletici gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür proseslerde ortamdaki Kirletici toz ve gazların tutulması ve ortamdan uzaklaştırılması için filtrasyon sistemleri gerekli olmaktadır. Prosesin durumuna göre ıslak yada kuru tip sistemler kullanılabilir. Ayrıca bu gibi tesislerde ortama saçılan kirletici gazlar oldukça zararlı kimyasal içerikler oluşturduğu için bunların filtrasyonları ve tutulan kirleticilerin bertaraf edilmesi işlemleri önem arzetmektedir. ENERJİ endüstrisinde kullanılan toz ve gaz filtrasyon sistemlerinde bu kirleticilerin patlamaya ve yanmaya karşı tesisi ve personeli koruyucu tedbirler alınır. Alevlenme risklerine karşı kimyasal söndürme tedbirleri içeren sistemlerde mevcuttur. Bu noktada tesis ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak en önemli husustur. Kullanılan yüksek verimli ve exproof sistemlerimiz ile toz ve gaz filtrasyonu % 99’a varan verimlilikte hava akımından temizlenir. Temizlenmiş hava atmosfere yada seçilen yere yönlendirilir. 

ENERJİ işleme uygulamaları için alternatif seçenekler mevcut olup en uygun  çözümü belirlemenizde yardımcı olabiliriz.