BOYA

BOYA ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI :
Metal yada plastik gibi ekipmanların boyanması yada yüzey işlemi uygulanması esnasında boya tozları ve solvent içeren kirletici gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür proseslerde ortamdaki boya tozlarının tutulması ve bu solvent içeren gazlarından ortamdan uzaklaştırılması için filtrasyon sistemleri gerekli olmaktadır. Prosesin durumuna göre ıslak yada kuru tip sistemler kullanılabilir. Ayrıca boya gibi işlemlerde ortama saçılan toz partiküller oldukça zararlı kimyasal içerikler oluşturduğu için bunların filtrasyonları ve tutulan kirleticilerin bertaraf edilmesi işlemleri diğer malzemelere göre değişiklik gösterecektir. Atık kuru malzemelere yada Atık sıvılara katılabilmesi pek mümkün değildir. Endüstride kullanılan standart donanıma sahip toz toplama sistemleri bu boya uygulamaları için uygun olmamakta olup farklı tip filtre materyalleri kullanılır. Boya işleme uygulamalarında yaygın olan bu solvent içeren bu kirleticiler patlayıcı özellikte olup buna göre önlem alınmaktadır. 

Boya endüstrisinde kullanılan toz toplama sistemlerinde bu solvent içeren kirleticilerin patlama basıncına karşı tesisi ve personeli koruyucu tedbirler alınır. solventin alevlenme risklerine karşı kimyasal söndürme tedbirleri içeren sistemlerde mevcuttur. Bu noktada tesis ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak en önemli husustur. Kullanılan yüksek verimli ve exproof sistemlerimiz ile toz partiküller % 99.99’u hava akımından temizlenir. Temizlenmiş hava atmosfere yada seçilen yere yönlendirilir. 

Boya işleme uygulamaları için alternatif seçenekler mevcut olup en uygun  çözümü belirlemenizde yardımcı olabiliriz.