ARITMA

ATIK SU ARITMA TESİSİ UYGULAMALARI :
Atık Su Arıtma tesisleri endüstriyel yada evsel olarak atılan tüm atık suların toplanarak ayrıştırılması ve arıtılması amacı ile kullanılır. Bu tesislerde tüm sıvı atıklar bir araya gelir ve ortama oldukça zararlı kimyasal zehirli kokulu gazlar ve kirletici tozlar ortaya çıkarmaktadır. Bu tür proseslerde ortama yayılan ve biriktirme havuzlarındaki zararlı koku ve gazların tutulması ve bu muhtelif gazlarından ortamdan uzaklaştırılması için Koku ve Toz filtrasyon sistemleri gerekli olmaktadır. Prosesin durumuna göre genellikle ıslak olmakla beraber kuru tip sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca Atık suyun ayrıştırılarak işlenmesi gibi işlemlerde ortama saçılan zehirli kokulu gazların yoğun olduğu görülmektedir. Bu kokulu gazlar kimyasal yada biyolojik koku giderme üniteleri ile tutulmakta ve yokedilmektedir. Bu kokulu kimyasal bileşenlerin filtrasyonları ve tutulan kirleticilerin bertaraf edilmesi işlemleri diğer proseslere göre oldukça farklılık gösterir. Ortamda bir veya birden çok toz ve kokulu kirleticiler bulunacağından sıralı çoklu filtrasyon sistemleri ile toz ve kokulardan kurtulmak mümkündür. Endüstride kullanılan standart donanıma sahip filtrasoyon sistemleri bu uygulamalar için uygun olmamakta olup Kimyasal ve Biyolojik filtrasyon, Aktif karbon ve Jet Filtre uygulamaları gibi filtrasyon sistemleri kullanılır. 

Atık Su Arıtma Tesislerinde kullanılan Filtrasyon sistemlerinde bu zehirli kokulu gazlar içeren kirleticilere karşı tesisi ve personeli koruyucu tedbirler alınır. Sülfür birikmesi ve metan gazı oluşumu gibi bazı durumlar içinde alevlenme ve patlama risklerine karşı emniyet ve kontrol mekanizmaları içeren sistemler mevcuttur. Bu noktada tesis ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak en önemli husustur. Kullanılan exproof ekipmanlar ve gaz dedektörleri ile filtrasyon sistemlerinin emniyeti ve güvenliği sağlanır. %99’a varan verimlilik ile kokulu gazlar ve tozlar hava akımından temizlenir. Temizlenmiş hava atmosfere yada seçilen yere yönlendirilir. 

Atık Su Arıtma Tesisleri Filtrasyon uygulamaları için alternatif seçenekler mevcut olup en uygun  çözümü belirlemenizde yardımcı olabiliriz.