KİMYA

KİMYA ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARI :
Kimya Endüstrisi oldukça geniş bir alana yayılan bir sektördür. Bu endüstri dalında üretilen kimyasal maddeler sıvı, toz veya gaz halinde olabilir. Bu endüstrideki üretim esnasında kimyasal tozlar, gazlar ve sıvıların karıştırılması, taşınması, transfer edilmesi ve depolanması esnasında havaya karışan kirletici muhtelif toz ve gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür proseslerde ortamdaki zehirli olabilen kirletici toz ve gazların tutulması ve ortamdan uzaklaştırılması için kimyasal filtrasyon sistemleri gerekli olmaktadır. Prosesin durumuna göre ıslak yada kuru tip sistemler kullanılabilir. Ayrıca üretilen kimyasal maddeler işlenirken ortama saçılan toz ve gazlar oldukça zararlı kimyasal içerikler oluşturduğu için bunların filtrasyonları ve tutulan kirleticilerin bertaraf edilmesi işlemleri diğer proseslere göre oldukça değişiklik gösterecektir. Endüstride kullanılan standart donanıma sahip toz ve gaz toplama sistemleri bu uygulamalar için uygun olmamakta olup farklı tip filtre materyalleri ve bazende kimyasal maddeler kullanılır. Bu uygulamalarda yaygın olan bu zehirli gazlar içeren bu kirleticiler patlayıcı ve yanıcı özellikte olup buna göre önlem alınmaktadır. 

Kimya endüstrisinde kullanılan toz ve gaz toplama sistemlerinde bu zararlı gazlar içeren kirleticilerin patlama ve yanma riskine göre tesis ve personel için koruyucu tedbirler alınır. bu kimyasal gazların alevlenme risklerine karşı kimyasal söndürme tedbirleri içeren sistemlerde mevcuttur. Bu noktada tesis ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak en önemli husustur. Kullanılan yüksek verimli ve exproof sistemlerimiz ile toz partiküller ve kimyasal gazlar % 99’a varan verimlilikte hava akımından temizlenir. Temizlenmiş hava atmosfere yada seçilen yere yönlendirilir.

Kimya işleme uygulamaları için alternatif seçenekler mevcut olup en uygun  çözümü belirlemenizde yardımcı olabiliriz.