• Filtre Kafes ve Venturi

FTA - Filtre Kafes ve Venturi

Filtre Kafes ve Venturi

FİLTRE KAFES VE VENTURİ  :  
Filtre kafeslerinin filtre içerisinde birçok farklı görevi bulunmaktadır. Öncelikle filtre torbaların vakumlu emiş ortamında içine doğru büzülmemesi ve torbanın stabil olarak durması için kullanılır. Ayrıca kafeslerde bulunan özel form verilmiş jet venturi parçası ile torbaların içerisinde üflenen basınçlı havanın tüm torbaya şiddetli şekilde iletilmesini sağlar. Genellikle dikey olmak üzere yatay olarakda kullanılırlar. çevresinde 10 yada 12 telli olarak üretilir ve 1m. boydan 8m. boya kadar farklı boylarda üretilirler. Tel yapıları galvanizli olarak ve punta kaynak birleştirilmesi ile imal edilirler.